Дома

Сојуз на Математичари на Македонија
СООПШТЕНИЕ XXVII PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 19.03.2016, во 16:52 ч.

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Василево Велес Вевчани Врапчиште
Зелениково Зрновци Центар Жупа Босилево
Карпош Центар Кисела Вода Крива Паланка
Струмица Ресен Дебар                          Чашка
Гостивар Росоман Виница Брвеница


Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово


Аеродром Берово Битола Богданци
Бутел Чаир Чишиново-Облешево Чучер Сандево
Дебрца Делчево Демир Хисар Демир Капија
Дојран Долнени Гази Баба Гевгелија
Ѓорче Петров Градско Илинден Јегуновце
Карбинци Кавадарци Кичево Кочани
Кратово Кривогаштани Крушево Куманово

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВТОР ДЕЛ
Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово

29/02/2016

- See more at: http://smm.com.mk/index.php/news/index/8#sthash.VesIFlCw.dpuf

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВТОР ДЕЛ
Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово

29/02/2016

- See more at: http://smm.com.mk/index.php/news/index/8#sthash.VesIFlCw.dpuf

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВТОР ДЕЛ
Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово

- See more at: http://smm.com.mk/index.php/news/index/8#sthash.VesIFlCw.dpuf
Дома |  Вести

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВТОР ДЕЛ
Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово

29/02/2016

- See more at: http://smm.com.mk/index.php/news/index/8#sthash.VesIFlCw.dpuf
Дома |  Вести

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВТОР ДЕЛ
Лозово Македонска Макеница Македонски Брод Маврово-Ростуше
Могила Неготино Ново Село Охрид
Пехчево Петровец Прилеп Пробиштип
Радовиш Ранковце Сопиште Старо Нагоричане
Штип Струга Студеничани Шуто оризари
Свети Николе Теарце Тетово Валандово

29/02/2016

- See more at: http://smm.com.mk/index.php/news/index/8#sthash.VesIFlCw.dpuf
LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XXVI PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 25.02.2016, во 21:04 ч.

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ 2016

ПОЧИТУВАНИ

Бројот на општини од кои учениците ќе учествуваат на 3-от ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР

за учениците од основното образование е 76. Општините кои не се пријавија

заучество на натпрварот се САРАЈ, ЛИПКОВО, АРАЧИНОВО, ПЛАСНИЦА
Истите се уште можат да се пријават за учество на натпреварот. До секторите за

образование е доставен допис од страна на СММ за организација на натпреварот. 
Список на општини кои имат     комплетна пријава види тука
Список на општини кои немаат комплетна пријава види тука
Во прилог ги поставуваме ЗАПИСНИКОТ кој треба да се достави во хартиена и

електронска (word)форма и ПРИГОВОР со кој учениците би приговарале на доделените поени. 
записник     види тука
приговор     види тука
ПОСТЕР за 6-ти конгрес на математичарите на Македонија   види тука
ИЗВЕСТУВАЊЕ до школите за шести конгрес на математичарите на Македонија види тука
Со почит 
Алекса Малчески


ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија доби СОГЛАСНОСТ од МОН за употреба на

математичкото списание НУМЕРУС како дополнителна литература во основното образование,

со решение бр. 1/12-2031/2015 од 29.01.2016 година. 
Со почит Алекса Малчески


МЕЃУНАРОДЕН МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016
Меѓународниот математички натпревар Кенгур без граници 2016 година ќе се одржи на

17.03.2016 година со почеток во 11 часот. Ве покануваме на учество на овој натпревар

кој е единствен во светот по својата структура и квалитет. Темите од кои се бирани задачите

се како и во претходните години, и се стандардните натпреварувачки теми: Теорија

на броеви, Алгебра, Геометрија, Комбинаторика и се разбира ЛОГИКА. Секоја од задачите

е од логички карактер, поврзана со практични проблеми, што овој натпревар го прави

уникатен и ценет. СЕКАКО ДЕКА ТОА СЕ ДОЛЖИ НА ШИРОКИОТ СПЕКТАР НА ОБЛАСТИ

КОИ СЕ ОПФАТЕНИ СО ИЗБОРОТ НА ЗАДАЧИ, НАПРАВЕН ОД ИСКУСНИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

НИЗ СВЕТОТ ОД НАЈПРЕСТИЖНИТЕ ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ЦЕНТРИ кои се занимаваат со

образование, како и од истакнати математичари-поединци кои се занимаваат со оваа област.

Искуството покажува дека учениците-натпреварувачи кои континуирано учествувале на

овој натпревар градат успешни кариери насекаде во светот. 
Во прилог е писмото покана за учество на овој натпревар. 
писмо покана   види тука
Со почит Алекса Малчески

 

____________________

БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2016

ПОЧИТУВАНИ

Во Тирана, Република Албанија во периодот од 05.05.2016 до 10.05.2016

ќе се одржи 33-тата Балканска Математичка Олимпијада. Република Македонија

со комплетен тим на стандарден нашин ќе учествува. Изборот на екипата ќе се

изврши по одржувањето на Македонската математичка олимипијада. При

составувањето на екипата во предвид ќе се земат постигањата на натпреварувачите

на овогодишниот циклус на натпревари во средното образование во Република

Македонија, како и постигањата на учениците на сите меѓународни натпревари

во организација на СММ од оваа учебна година.

Со почит Алекса Малчески

Претседател на СММ

__________________

ЈУНИОРСКА БАЛКАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА

(JBMO 2016)
ПОЧИТУВАНИ
Ве информираме дека оваа година, под редовни околности Јуниорската

Балканска Математичка Олимипијада (Junior Balkan Mathematical Olympiad 2016),

ќе се одржи во Република Романија во втората поливина на месец ЈУНИ

(точниот датум ќе биде соопштен дополнително). Им благодариме на колегите

од Романија за гостопримството. 
Изборот на екипата за JBMO 2016 ќе се се изврши по завршувањето на ЈММО 2016,

а во предвид ќе се земаат постигањата на учениците на овогодишните натпревари

во организација на СММ, како и учеството и постигањата на учениците на

МЕЃУНАРОДНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА

(при рангирањето во предвид ќе бидат земени сите меѓународни натпревари)

во организација на СММ во оваа учебна година.
Со почит Алекса Малчески
Претседател на СММ

------------------------------

НУМЕРУС-математичко списание за учениците од основното
образование/Меѓународен математички натпревар
КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016

ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија доби СОГЛАСНОСТ од МОН за
Со почит Алекса Малчески
МЕЃУНАРОДЕН МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016
Меѓународниот математички натпревар Кенгур без граници 2016 година ќе се одржи
употреба на математичкото списание НУМЕРУС како дополнителна литература
во основното образование, со решение бр. 1/12-2031/2015 од 29.01.2016 година. 
на 17.03.2016 година со почеток во 11 часот. Ве покануваме на учество на овој
натпревар кој е единствен во светот по својата структура и квалитет. Темите од кои
се бирани задачите се како и во претходните години, и се стандардните
натпреварувачки теми: Теорија на броеви, Алгебра, Геометрија, Комбинаторика и
се разбира ЛОГИКА. Секоја од задачите е од логички карактер, поврзана со практични

проблеми, што овој натпревар го прави уникатен и ценет. СЕКАКО ДЕКА ТОА СЕ
ДОЛЖИ НА ШИРОКИОТ СПЕКТАР НА ОБЛАСТИ КОИ СЕ ОПФАТЕНИ СО ИЗБОРОТ
НА ЗАДАЧИ, НАПРАВЕН ОД ИСКУСНИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ НИЗ СВЕТОТ ОД
НАЈПРЕСТИЖНИТЕ ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ЦЕНТРИ кои се занимаваат со образование,

како и од истакнати математичари-поединци кои се занимаваат со оваа област.
Искуството покажува дека учениците-натпреварувачи кои континуирано учествувале
на овој натпревар градат успешни кариери насекаде во светот.
Во прилог е писмото покана за учество на овој натпревар.
Писмо покана   види тука
Со почит Алекса Малчески

 

LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XXV PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 16.02.2016, во 22:35 ч.

Натпревари - Средно школо

РЕЗУЛТАТИ ОД 39-от РЕГИОНАЛНЕ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 година

РЕЗУТАТИ ОД РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Учесниците на Регионалниот натпревар за учениците од средното образование 2015/2016 година
ги постигнаа следните резултати:

1. Регион Скопје. 
категорија А категорија Б
2. Регион: Крива Паланка, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе.      
категорија А
3. Регион: Тетово,Гостивар,Кичево, Охрид, Струга, Дебар, Маврово-Ростуше, Центар Жупа
категорија А
4. Регион: Валандово, Кавадарци, Неготино,Гевгелија,Велес, Богданци.  
категорија А категорија Б
5. Регион: Битола, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Демир Хисар.  
категорија А категорија Б
6. Регион: Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница. 
категорија А категорија Б

Резултати по години од Регионалниот натпревар за учениците од средното образование
во учебната 2015/2016 година
прва година                категорија А категорија Б
втора година              категорија А категорија Б
трета година              категорија А категорија Б
четврта година          категорија А категорија Б

УЧЕСНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД
СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2015/2016

прва година категорија А категорија Б
втора година категорија А категорија Б
трета година категорија А категорија Б
четврта година категорија А категорија Б

Право на учество на државниот натпревар имаат сите ученици кои не се на овие списоци
а кои ги исполнуваа условите кои произлегуваат од Правилникот за организирање и
изведување на натпревар во средното образование. СММ го задржува правото на
промени во списоците, доколку е направен некој пропуст при нивно формирање.
ПИСМО ПОКАНА види тука
Со почит Алекса Малчески

-----------------------------------------------------

Кенгур

 

Меѓународен математички натпревар КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016

МЕЃУНАРОДЕН МАТЕМАТИЧКИ НАТПРЕВАР КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦИ 2016
Меѓународниот математички натпревар Кенгур без граници 2016 година ќе се одржи на 17.03.2016 година
со почеток во 11 часот. Ве покануваме на учество на овој натпревар кој е единствен во светот по својата структура
и квалитет. Темите од кои се бирани задачите се како и во претходните години, и се стандардните
натпреварувачки теми: Теорија на броеви, Алгебра, Геометрија, Комбинаторика и се разбира ЛОГИКА.
Секоја од задачите е од логички карактер, поврзана со практични проблеми, што овој натпревар го прави
уникатен и ценет. СЕКАКО ДЕКА ТОА СЕ ДОЛЖИ НА ШИРОКИОТ СПЕКТАР НА ОБЛАСТИ КОИ СЕ
ОПФАТЕНИ СО ИЗБОРОТ НА ЗАДАЧИ, НАПРАВЕН ОД ИСКУСНИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ НИЗ СВЕТОТ
ОД НАЈПРЕСТИЖНИТЕ ЕВРОПСКИ И СВЕТСКИ ЦЕНТРИ кои се занимаваат со образование, како и од
истакнати математичари-поединци кои се занимаваат со оваа област. Искуството покажува дека
учениците-натпреварувачи кои континуирано учествувале на овој натпревар градат успешни кариери
насекаде во светот. 
Во прилог е писмото покана за учество на овој натпревар. 
писмо покана   види тука
Со почит Алекса Малчески
LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XXIV PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 29.01.2016, во 10:28 ч.

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Резултати од Вториот општински натпревар за учениците од средното образование во
Република Македонија_по РЕГИОНИ

1. Регион Скопје. 
категорија А категорија Б     
2. Регион: Крива Паланка, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе.

категорија А категорија Б     
3.
Регион: Тетово,Гостивар,Кичево, Охрид, Струга, Дебар, Маврово-Ростуше, Центар Жупа
категорија А категорија Б     
4. Регион: Валандово, Кавадарци, Неготино,Гевгелија,Велес, Богданци.
категорија А категорија Б     
5. Регион: Битола, Ресен, Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Демир Хисар.

категорија А категорија Б     
6.
Регион: Берово, Делчево, Кочани, Штип, Струмица, Радовиш, Виница. 
категорија А категорија Б     

Со плава боја во табелите се означени прваците на општините по класови. На претстојниот Регионален
натпревар за учениците од средното образование имаат сите прваци кои имаат освоено поени,
и од категорија А и од категорија Б
Сојузот на математичари на Македонија го задржува правото на корекции на списоците заради
евентуални недослености во објавените. 
ПРВО на учество на претстојниот РЕГИОНАЛЕН натпревар за учениците од средното образование
имаат сите ученици кои имаат не помалку од 10 поени, и од категорија А и од категорија Б.
Право на учество имаат и учениците кои не беа учесници на вториот општински натпревар,
а ги исполнуваат условите за учество според одредбите од Правилникот за натпревари во
средното образование. 

Со почит Алекса Малчески
__________________________________________
Натпревари - Средно школо

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Резултати од Вториот општински натпревар за учениците од средното образование
во Република Македонија

Аеродром
Берово
Битола
Богданци
Бутел
Чаир
Центар
Центар Жупа
Дебар
Делчево
Демир Хисар
Гази Баба
Гевгелија
Ѓорче Петров
Гостивар
Карпош
Кавадарци_категорија А Кавадарци_категорија Б
Кичево
Кисела Вода
Кочани_категорија А Кочани_категорија Б
Кратово
Крива Паланка
Крушево
Куманово
Маврово-Ростуше
Неготино
Охрид_категорија А Охрид_категорија Б
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Штип_категорија А Штип_категорија Б
Струга
Струмица_категорија А Струмица_категорија Б
Свети Николе
Тетово
Валандово
Велес
Виница
LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XXIII PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 26.12.2015, во 12:38 ч.

РЕШЕНИЈА НА ЗАДАЧИТЕ ОД СИГМА 105

ПОЧИТУВАНИ
ВО печат влезе бројот СИГМА 106, од математичкото списание за учениците од средното
образование. Од интерес за успешно спроведување на претстојните натпревари за учениците
од средното образование, во прилог се решенијата на задачите формулирани во СИГМА 105. 
Решенија на задачите од рубриката КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ   види тука
Решенија на задачите од рубриката ЗАДАЧИ                          види тука
Задачите се препратени на официјалните меилови на сите средни училишта во Република Македонија
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ
_______________________________________
НУМЕРУС 41-3
Почитувани
Во печат влезе новиот број од математичкото списание за учениците од основното образование НУМЕРУС 41-3. 
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ
________________________________________

СРЕЌНА НОВА 2016 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ
Сојузот на математичари на Македонија на сите граѓани на Република Македонија има ја
честита новата 2016 година. Многу здраје, среќа, радост, успех, мир, спокојство нека се наше
заедничко секојдневие во 2016 година.

_____________________
ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ
Заради технички(печатарски проблеми) проблеми математичкото списание за учениците од средното
образование СИГМА_105 ќе биде слободно издание. Од наредниот број Сигма 106 набавката на
списанието ќе биде на вообичаениот начин, како и досега.
Списанието можете да го погледнете тука(СИГМА_105)
Со почит
Алекса Малчески

VI_КОНГРЕС НА МАТЕМАТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА_ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ
Се комплетира листата на пленарни предавачи на 6-от конгрес на математичарите на Македонија. Пленарни
предавачи на Конгресот се:
Академик Стеван Пилиповиќ-Република Србија
Проф.д-р Смиле Марковски-Република Македонија
Проф.д-р Драган Ѓорѓевиќ-Република Србија
Проф.д-р Никита Шекутковски-Република Македонија
Проф.д-р Веселин Ненков-Република Бугарија
Академик Дончо Димовски-Република Македонија
Проф.д-р Luigi Rodino-Република Италија
Проф.д-р David Shoikhet-Република Израел
___________________________________________

ОПШТИНСКИ/РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 

ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2016

ПОЧИТУВАНИ
Општинскиот и Регионалниот наптревар за учениците од средното образование

ќе се одржат во предвидените/закажаните термини. Писмата покани со детаљи за натпреварите се поставени во оваа вест. 
Општински натпревар за учениците од средното образование 2016   види тука
Регионален натпревар за учениците од средното образование 2016   види тука

Доколку има било какви промени за истите ќе бидете известени по писмен пат и на страните на СММ:
www.smm.com.mk
www.smm.org.mk

Со почит Алекса Малчески

__________________________________________

VI-ти конгрес_ТРЕТО СООПШТЕНИЕ

VI-ти КОНГРЕС НА МАТЕМАТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Во тек е организацијата на 6-от конгрес на математичарите на Македонија, На овој конгрес има многу

повеќе можности за вклучување на професорите од основните и средните училишта во неговата работа.

Секоја наставник покрај учеството во СЕКЦИИТЕ има можност да се пријави за постер сесија, организирање

на работилници (workshop-ови), учество во работата на семинарите како и организирање на тркалезни маси

од страна на професорите. Повеќе може да се види на страната на конгресот

www.cmm2016.smm.com.mk

како и на поставените соопштенија

3-то соопштение                                види тука

3-то  соопштение кратка верзија 1  види тука

3-то  соопштение кратка верзија 2  види тука

Со почит

Алекса Малчески

______________________________________________

ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КУП 2015

ПОЧИТУВАНИ
На ден 11.12.2015 година, во просториите на Машинскиот факултет и во прсоториите на

Факултетот за електротехника и инроматички технологии се одржа престижниот меѓународен

натпревар ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КУП. Најпрво да им заблагодариме на раководствата

на факултетите кои како и секогаш се покажаа како добри домаќини на настани од ваков ранг.

Република Македонија по втор пат зеде учесто на овој натпревар, со десга рекорден број на

учесници од Македонија на еден маѓународен натпревар-вкпно во двете категории 59 ученици.

Натпреварот беше организиран по сите меѓународни стандарди за МЕЃУНАРОДНИ ОЛИМПИЈАДИ.

Секако дека највредно е да се одбележи сериозноста, посветеноста, самодисциплината, високата

борбеност и многу други индивидуални и колективни карактеристики кои беа присутни кај нашите

ученици-натпреварувачи на овој натпревар. Секако дека резултатите нема да изостанат, а за тоа треба

да бидеме благодарни на нашите ученици, нивните константно посветени и борбени ментори кои

покажаа висока професионалност, како и секогаш, на родителите и раководствата на училиштата кои ги

испратија учениците на овој натпревар. 
Решенијата на задачите се испратени на координација кај организаторот на натпреварот-според стандардите

на меѓународни олимпијади. 
Фотогрфиите најмногу зборуваат за овој натпревар
фотогр.1 фотогр. 2 фотогр. 3 фотогр. 4 фотогр. 5 фотогр. 6
Со почит Алекса Малчески

РЕШНИЈА НА ЗАДАЧИТЕ ОД СИГМА 104

ПОЧИТУВАНИ
Во прилог се решнијата на задачите од Сигма бр.104:
РУБРИКА ЗАДАЧИ    види тука
КОНКУРСНИ ЗАДАЧИ  види тука
ПОДГОТВИТЕЛНИ ЗАДАЧИ_ОЛИМПИСКИ ТЕМИ  види тука
НАГРАДНА И ЗАДАЧА НА БРОЈОТ  види тука
Со Почит 
Алекса Малчески

_____________________________________
МЕДИТЕРАНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА
Медитеранската математичка олимпијада ќе се одржи на 06.05.2016 година. 
Со почит 
Алекса Малчески

___________________________________________

УЧЕНИЧКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ПОЧИТУВАНИ
Продолжува соработката помеѓу Сојузот на математичари на Македонија и МАНУ.
Во склоп на работата на заедничкиот проект "УЧЕНИЧКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

помеѓу МАНУ и БАН, на 05.11.2015(четврток), со почеток во 12 часот, во просториите на МАНУ, ќе се одржи

работилница на која за работата на Институтот ќе зборуваат Олег Мушкаров и Петар Бојваленков од БУгарија
Со почит
Алекса Малчески
Претседател на СММ_

___________________________________________________

НУМЕРУС_41_2/Математички билтен_web-страна

ПОЧИТУВАНИ
Од печат излезе најновиот број 41_2 од популарното математичко списание Нумерус, наменето за

учениците од основното образование. Истото можете да го најдете во делот списанија/нумерус.

Повеќе: види тука

ПОЧИТУВАНИ

Наскоро активна ќе биде страната на научното списание Математички БИлтен кое е во сопственост на

Сојузот на математичари на Македонија. Истото ќе може да се посетува на адреса
http://math.bilten.smm.com.mk/
Истото е со меѓнароден уредувачки одбор. Наскоро многу информации поврзани со списанието и многу

можности ќе има за сите категории на наставниот кадар во Република Македонија и во меѓународни рамки. 
Со почит 
Алекса Малчески
Претседател на СММ

Европски математички куп_ЕМС2015

ПОЧИТУВАНИ
На 11.12.2015 година со почеток во 12 часот ќе се одржи 4-от Европски математички куп. Поканата за

учество на 4-от ЕМС 2015  повеќе види: тука
Натпреварот се одржува според правилата за одржување на ЕМС, како и дополнителните правила за

учество кои важат на територијата на Република Македонија. 
Правила за учество на 4-от ЕМС2015    повеќе види: тука
ВНИМАТЕЛНО ПОГЛЕДАЈТЕ ГИ ПОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ОВАА ВЕСТ. 
ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УЧЕСТВО
НА НАТПРЕВАРОТ МОЖЕ ДА ОТПОЧНЕ.
Претседател на СММ
Алекса Малчески

LAST_UPDATED2
 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Previous Next
Соопштение за наставниците и учениците

Почитувани,

 

За сите информации во врска со списанието Нумерус, можете да се обраќајте се на следната e-mail адреса: numerus@t-home.mk.

JMMO 2009

Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 2009

На 30 мај во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа ЈММО2009 за ученици до 15,5 години. СММ честита на освојувачите на медали и пофалби и им посакува успех на учениците кои ќе учествуваат на Балканската јуниорска математичка олимпијата.

Ранг-листа

ММО 2009

МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2009

- за учениците од средното образование  -

Денес, на 11 април 2009 во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа ММО-2009 за ученици од средното образование. 

Републички натпревар 2009

Републички натпревар за средно образование 2009

На 14 март 2009 на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа Републичкиот натпревар по математика за ученици од средните училишта.

Сојузот на математичарите на Македонија им честита на наградените и пофалените учесници и им посакува многу успех на учесниците на Македонската математичка олимпијада. 

Ранг-листи на учесниците

Резултати од регионалниот натпревар

Ранг-листи на учесниците на регионалниот натпревар за средно образование

Кенгур 2009

Меѓународниот математички натпревар Кенгур во 2009, ќе се одржи на 26 март 2009 година со почеток во 11 часот.

Категориите на натреварот се:

1 и 2 одделение од основно училиште

3 и 4 одделение од основно училиште

5 и 6 одделение од основно училиште

7 и 8 одделение од основно училиште

1 и 2 година од средно училиште

3 и 4 година од средно училиште

Пријавувањето на учениците да биде до одговорните наставници до 20 февруари 2009 година

Календар на натпревари по математика

КАЛЕНДАР на натпреварите во средно образование во учебната 2008/09 година

 

 Регионален натпревар 
14.02.2009
 Републички натпревар
14.03.2009
 Македонска математичка олимпијада      
11.04.2009
 Балканска математичка олимпијада  крај на месец април или почеток на месец мај 2009
 Меѓународна математичка олимпијаа
 средина на месец јуни 2009
  

 

Календар за натпревари за основно образование 2008/09

КАЛЕНДАР за одржување на натпреварите по математика за учениците од основните училишта во учебната 2008/09 година

 Регионален натпревар 
04.04.2009
 Републички натпревар
02.05.2009
 Македонска математичка олимпијада за ученици до 15,5 години     
30.05.2009
  
  

БМО

Во тек е 25-тата Балканска Математичка Олимпијада.

Среќа и успех на натпреварот за сите натпреварувачи, а особено за македонскиот тим.

ММО 2008

ММО 2008 ќе се одржи на 19.04.2008 година во просториите на ФОН

Писмо за учесниците

Писмо за Државен натпревар
Писмо до средните училишта за учесниците на Државниот натпревар по математика
Календар
Овде ќе го најдете календарот на натпревари за учениците од основното и средното образование во учебната 2007/2008 година.
Нов сајт

Во фаза е изработката на новиот сајт на СММ. Ги очекуваме вашите коментари и сугестии.

Конгрес

Објавивме информации поврзани со Четвртиот конгрес на математичарите на Македонија. Регистрирајте се!!!

Прво соопштение за наставниците по математика

Наскоро!!!

Наскоро ќе објавиме информации за БМО (Балканската математичка олимпијада) која оваа година ќе се одржи во нашата земја.

Списанија

Во подготовка се новите броеви на списанијата „Сигма“ и „Нумерус“. Не заборавајте да ги погледнете подготвителните задачи за натпревари.


Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.