Дома

Сојуз на Математичари на Македонија
СООПШТЕНИЕ XIV PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 29.01.2015, во 21:06 ч.

Документи во електронска форма од Општинскиот натпревар по математика во средното образование 2014/2015 година

ПОЧИТУВАНИ КОЛЕГИ
Во прилог се дадени потврдите за учество во работата на:
-Комисијата за прегледување и оцена на Првиот општински натпревар по математика во средното образвование; без печат види: тука/ со печат види тука
-Комисијата за тестирање на Првиот општински натпревар по математика во средното образвование; без печат види тука/ со печат види тука
-Комисијата за одлучување по приговори на Првиот општински натпревар по математика во средното образвование; без печат види тука/ со печат види тука
Истите можете неофицијално да ги користите додека во официјална форма не ги добиете на вашите работни места, на прикладен начин.
Со почит Алекса Малчески

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ВО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Почитувани
На 24.01.2014 за првпат во Република Македонија се одржа општински натпревар по математика за учениците од средното образование. Треба да се истакне вискиот професионализам кај сите субјекти во организацијата на истиот, почнувајќи од училиштата домаќини, одговорните професори, Комисијата за задачи во средно образование при СММ, преку Комисиите за прегледување и оценка, Комисиите за тестирање, Комисиите за одлучување по приговори. Тоа доведува до висок квалитет на натпреварите по математика во Р.Македонија, кој е познат и надвор од границите на нашата држава. За тоа говори и големиот број меѓународни натпревари кои се доверени на организавција на СММ, во една од најжестоките меѓународни конкуренции. 
Во прилог се резултатите од натпреварот. 
Резултати од Првиот општински натпревар по математика за средно образование-по општини види_тука
Резултати од Првиот општински натпревар по математика за средно образование-по региони види_тука
Регион: Битола_Прилеп_Крушево_Ресен_Македонски_Брод_Демир_Хисар_види_тука
Регион: Охрид_Струга_Кичево_Маврово_Ростуше_Центра_Жупа_Гостивар_Дебар _Тетово_види_тука
Регион: Скопје  група А види: тука група Б види: тука
Регион: Куманово_Крива_Паланка_Кратово_Пробиштип_Св._Николе_види_тука
Регион: Кочани_Виница_Штип_Радовиш_Струмица_Македонска_Каменица_ Берово_ Делчево_види_тука
Регион: Велес_Кавадарци_Неготино_Гевгелија_Валандово_Богданци_види_тука
Резултати од Првиот општински натпревар по математика за средно образование-по региони вкупно види_тука.

Натпревари - Основно школо

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ_2015_ГОДИНА

Почитувани
Сојузот на математичари на Македонија продолжува со своите активности во учебната 2014/2015 година. Овогодишниот циклус на натпревари во основното образование отпочнува со општинскиот натпревар кој ќе се одржи на 28.02.2015 година (повеќе види тука). 
Како и секоја година, така и оваа година ќе има нови изненадувања во натпреварите и променет пристап во некои негови делови.
Со почит Алекса Малчески

Tеми за натпревари во основното образование 2014/2015 година

ПОЧИТУВАНИ
Општинскиот натпревар за учениците од основното образование ќе се одржи на 28.02.2015 година. Теми за напревари по одделенија, се објавуваат заради одредбите од правилникот за натпревари во основното образование и се слични како и во минатата година(види тука).
LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XIII PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 02.01.2015, во 19:37 ч.

СРЕЌНА НОВА

Ви посакува СММ


 

На 24.01.2015 година (сабота) ќе се одржи Општински натпревар по математика за учениците од средно образование.

Документи за администрација на општнскиот натревар може да ги сименте тука:

- список на ученици

- список на тестатори

- список на прегледувачи

- приговори од ученици

LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XII PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 18.12.2014, во 08:58 ч.

UROPEAN MATHEMATICAL CUP 2015 (EMC 2015)

ПОЧИТУВАНИ
На 14.12.2014 година, по највисоки стандарди за одржување на математички олимпијади, се одржа третиот Европски математички куп. Најголемиот дел од најдобрите ученици на минатогодишните олимпијади ММО 2014 и ЈММО 2014 добија прилика за учесто на уште една маѓународна олимпијада. Секако дека тоа е добро за нив бидејќи соочување со меѓународната конкуренција е една од правите мерки за нивниот квалитет и ниво на развој до кое се дојдени во моментот.
Голема благодарност до Хрватското математичко друштво Марин Геталдиќ кое ни овозможи да учествуваме со така голем број на натпреварувачи.
Голема благодарност за Машинскиот факултет-Скопје, кој овозможи благопријатни услови за одржување на натпреварот. 
Со почит 
Алекса Малчески

 


 

НОВИ КНИГИ

Во галеријата на книги уште две нови книги. 
Меѓународен натпревар кенгур 3-4 година (види тука)
Натпревари по математика 1998/1999 година (види тука)

 

 


Натпревари_по_математика_средно_образование_2014_година

Почитувани
Од печат излезе книгата НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2014 година. Во книгата е даден комплетен опис на натпреварот со сите детаљи: натпреварувачки задачи, резултати, домаќини на натпреварите, списоци со КОМИСИИ ПРЕГЛЕДУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР. Истата се наоѓа и во галеријата книги и може слободно да се нарачува. повеќе види тука.

 

 


АКТИВНОСТИ НА СММ ВО УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ
Оваа година, како и минатата година, во СММ се одлучивме да се изработат брошури со активности на СММ кои се спроведуваат во текот на годината. ВО прилог е првата од нив, во која е и ОФИЦИЈАЛНАТА ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Се надеваме дека ова ќе ја олесни и комуникацијата и организираноста поврзана со активностите на СММ. Брошура (види: тука)

LAST_UPDATED2
 
СООПШТЕНИЕ XI PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 07.12.2014, во 15:04 ч.

ЕВРОПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИЧКИ

ЕВРОПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИЧКИ(EGMO)
Почитувани
Се зголеми листата на учества на СММ на најпрестижните математички натпревари во светот. 
ОД оваа година СММ со екипа од четири ученички која воедно е репрезентација на Република Македонија е редовен учесник на Европската математичка олимпијада за ученички (EGMO; правила на учество, види: http://www.egmo.org/egmos/egmo4/regulations/), регистрација види: https://www.egmo.org/registration/2015/
Оваа година EGMO 2015 ќе се одржи во преубавиот главен град на Република Белорусија, Минск. 
Република Македонија со комплетна репрезентација (според правилата на EGMO) ќе учествува на овој натпревар. Секако тоа е од големо значење за изградба на млади кадри како од математиката така и од други области.  
Екипата се состои од четири ученички и ќе се бира според резултатите од системот на натпревари кој е во организација на СММ. 
Понатамошни информации и упатства за натпреварот ќе следуваат на страните на СММ:
www.smm.org.mk
www.smm.com.mk
како и на официјалните гласила на СММ: СИГМА и НУМЕРУС
Со почит, 
претседател на СММ
Алекса Малчески

ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КУП

ПОЧИТУВАНИ
Согласно член 4 од правилникот за одржување на натпревари во средното образование, како и член 4 од Правилникот за одржување на натпревари во основното образование, СММ одлучи оваа година да го организира престижниот математички натпревар ЕВРОПСКИ МАТЕМАТИЧКИ КУП (European Mathematical Cup; EMC)
Со овој чин, се овозможува на поглем број од листата на  учесници на ММО 2014 и ЈММО 2014 да земат учество на реномирани меѓународни натпревари (од секоја листа според пласманот ќе се изберат по 15 натпреварувачи). 
Техничките стандарди под кои ќе се спроведе EMC се еднакви на техничките стандарди под кои спроведува IMO. 
Правилата под кои се спроведува EMC се пропишани од страна на организаторот и СММ потполно ги прифаќа. СММ ја користи можноста за воведување на дополнителни правила, како локален организатор, а се однесуваат само на територијата на Република Македонија. 
НАГРАДИТЕ СЕ МЕЃУНАРОДНИ.
правилник EMC (види овде)
покана за учество_дополнителни правила (види овде
задачи и решенија од прв и втор европски математички куп (види овде)
 
СООПШТЕНИЕ X PDF Печати Е-пошта
Напишано од Administrator   
на 27.11.2014, во 17:21 ч.

Правилници за одржување на натпревари во основното и средното образование

ПOЧИТУВАНИ
Ве информираме дека правилниците за организирање на натпревари во основното и средното образование се јавно објавени на страната на СМM:www.smm.com.mk, како вест од ден 06.03.2014. година. Во оваа вест повторно ги објавуваме истите за да бидат достапни за секого во секое време:

-Правилник за организирање и изведување на натпревари по математика во основно образование(види тука)

-Правилник за организирање и изведување на натпревари по математика во средното образование(види тука)

Книга со апстракти од 5-от конгрес на математичарите на Македонија

На страната е поставена Книгата со апстракти од 5-от конгрес на математичарите на Македонија, како СЛОБОДНО ИЗДАНИЕ. Истата може да се најде во делот книги.

Списанија

СИГМА_103_3_2014

Од печат излезе новиот број на стручното списание за учениците од средното образование СИГМА. Од содржината на бројот, како и од начинот на презентација истиот е интересен за чирок круг на читатели, кои се интересираат за математиката и нејзините примени(види повеќе)

Натпревари по математика во средното образование во учебната 2014/2015 годинасредното

Согласно одредбите од акредитацијата за организирање и одржување на натпревари во средното образование, СММ натпреварите по математика во средното образование во учебната 2014-2015 година ги закажува во следните термини:
Општински натпревар:             24.01.2015 година
Регионален натпревар:            14.02.2015 година
Државен натпревар:                 14.03.2015 година
Македонска математичка олимпијада 2015: 11.04.2015 година.
Види повеќе тука


Натпревари по математика во основното образование во учебната 2014/2015 година

Согласно одредбите од акредитацијата за организирање и одржување на натпревари во основното образовани, СММ натпреварите по математика во основното образование во учебната 2014-2015 година ги закажува во следните термини:
Општински натпревар:             28.02.2015 година
Регионален натпревар:            28.03.2015 година
Државен натпревар:                 02.05.2015 година
Јуниорска македонска математичка олимпијада: 30.05.2015 година. 
Повеќе види тука

 

 
« ПочетокПред12345678910СледноКрај »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Previous Next
Соопштение за наставниците и учениците

Почитувани,

 

За сите информации во врска со списанието Нумерус, можете да се обраќајте се на следната e-mail адреса: numerus@t-home.mk.

JMMO 2009

Јуниорска Македонска Математичка Олимпијада 2009

На 30 мај во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа ЈММО2009 за ученици до 15,5 години. СММ честита на освојувачите на медали и пофалби и им посакува успех на учениците кои ќе учествуваат на Балканската јуниорска математичка олимпијата.

Ранг-листа

ММО 2009

МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА 2009

- за учениците од средното образование  -

Денес, на 11 април 2009 во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа ММО-2009 за ученици од средното образование. 

Републички натпревар 2009

Републички натпревар за средно образование 2009

На 14 март 2009 на Природно-математичкиот факултет во Скопје се одржа Републичкиот натпревар по математика за ученици од средните училишта.

Сојузот на математичарите на Македонија им честита на наградените и пофалените учесници и им посакува многу успех на учесниците на Македонската математичка олимпијада. 

Ранг-листи на учесниците

Резултати од регионалниот натпревар

Ранг-листи на учесниците на регионалниот натпревар за средно образование

Кенгур 2009

Меѓународниот математички натпревар Кенгур во 2009, ќе се одржи на 26 март 2009 година со почеток во 11 часот.

Категориите на натреварот се:

1 и 2 одделение од основно училиште

3 и 4 одделение од основно училиште

5 и 6 одделение од основно училиште

7 и 8 одделение од основно училиште

1 и 2 година од средно училиште

3 и 4 година од средно училиште

Пријавувањето на учениците да биде до одговорните наставници до 20 февруари 2009 година

Календар на натпревари по математика

КАЛЕНДАР на натпреварите во средно образование во учебната 2008/09 година

 

 Регионален натпревар 
14.02.2009
 Републички натпревар
14.03.2009
 Македонска математичка олимпијада      
11.04.2009
 Балканска математичка олимпијада  крај на месец април или почеток на месец мај 2009
 Меѓународна математичка олимпијаа
 средина на месец јуни 2009
  

 

Календар за натпревари за основно образование 2008/09

КАЛЕНДАР за одржување на натпреварите по математика за учениците од основните училишта во учебната 2008/09 година

 Регионален натпревар 
04.04.2009
 Републички натпревар
02.05.2009
 Македонска математичка олимпијада за ученици до 15,5 години     
30.05.2009
  
  

БМО

Во тек е 25-тата Балканска Математичка Олимпијада.

Среќа и успех на натпреварот за сите натпреварувачи, а особено за македонскиот тим.

ММО 2008

ММО 2008 ќе се одржи на 19.04.2008 година во просториите на ФОН

Писмо за учесниците

Писмо за Државен натпревар
Писмо до средните училишта за учесниците на Државниот натпревар по математика
Календар
Овде ќе го најдете календарот на натпревари за учениците од основното и средното образование во учебната 2007/2008 година.
Нов сајт

Во фаза е изработката на новиот сајт на СММ. Ги очекуваме вашите коментари и сугестии.

Конгрес

Објавивме информации поврзани со Четвртиот конгрес на математичарите на Македонија. Регистрирајте се!!!

Прво соопштение за наставниците по математика

Наскоро!!!

Наскоро ќе објавиме информации за БМО (Балканската математичка олимпијада) која оваа година ќе се одржи во нашата земја.

Списанија

Во подготовка се новите броеви на списанијата „Сигма“ и „Нумерус“. Не заборавајте да ги погледнете подготвителните задачи за натпревари.


Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.